Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Új hídra várva- az Ormánság fővárosa, Sellye a magyar-horvát kapcsolatokban

Sellye, az Ormánság fővárosa

Tizenhárom éves, tehát tekintélyes múltra tekint vissza a két város, Sellye és Grubišno Polje testvérkapcsolata.A két település vezetőségei, egyesületei évente többször is ellátogatnak egymáshoz a különböző rendezvények okán. Horvátország 2013.júliusi uniós tagsága új lehetőséget nyújthat az Ormánság fővárosa részére a magyar-horvát interregionális kapcsolatokban.

A polgármester, Zlatko Mađeruh és a Bjelovár-Bilogora Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Tóth Sándor vezette küldöttség a hagyományos sellyei horvát bálba volt hivatalos. A küldöttségben helyet kaptak a Bartol Kašić Általános Iskola vezetői, valamint a helyi gazdálkodók képviselői is. A horvátországi küldöttséget Matoric Sándor, a Somogy Megyei Horvát Önkormányzat elnöke és Nagy Attila, Sellye polgármestere fogadta. A bálozók nem csak szórakoztak, a zenés-táncos mulatság előtt a határokon átnyúló együttműködési lehetőségeket vázolták fel, de a két ország kisebbségeinek helyzetét is elemezték Horvátország EU-s csatlakozásának függvényében.
A Bjelovár–Bilogora megyei magyarság és a testvérváros képviselőit fogadták a sellyeiek ezen a hagyományos rendezvényen. A sellyei horvát kisebbség és a Bjelovár–Bilogora megyei magyar kisebbség évek óta kiváló kapcsolatot ápol egymással.

Sellye Város Önkormányzatának külkapcsolatai a várossá válást követően 1998. év márciusától léteznek hivatalosan (előtte a sport területén tartott kapcsolatot a két település egymással és a sportkapcsolatok ápolását követően fogalmazódott meg a kapcsolat kibővítésének szándéka)
Az első együttműködést a sellyei Kiss Géza Általános Iskola és a Grubisno Poljei Ivan Napomuki János Általános Iskola között jött létre, a horvát önkormányzat közreműködésével. Az iskolai együttműködés kiterjedt a két iskola közötti kapcsolatok ápolására, az iskolai és állami rendezvényeken és megemlékezéseken való részvételre illetve a horvát nyelvet tanuló diákok Grubisno Poljei kirándulásara és a Grubisno Poljei tanulók sellyei tartózkodására. Ez az együttműködés a mai napig tart.

Grubisno Polje Bjelovar-Bilogora megyében


A két önkormányzat között a 2011-ben egy újabb együttműködés jött létre.Az együttműködés alapja egy közösen elfogadott munkaterv szerint történt, melynek fontos területe a gazdasági kapcsolatok fejlesztése a lehetőségekhez mérten, első sorban információ cserével és üzletember találkozók megszervezésével.
A két város igyekszik lehetőséget teremteni a vállalkozók és az üzletemberek számára a különböző vásárokon, rendezvényeken és kiállításokon való közös részvételre.Tapasztalatokat cserélnek a helyi önkormányzatok szervezetére és fejlesztésére vonatkozó  valamint lehetőséget teremtenek és továbbfejlesztik az oktatás és a nevelés terén történő együttműködést.
A két város ösztönzi és támogatja egymás kulturális és sportrendezvényeit, valamit a művészeti egyesületeik  fellépéseinek kölcsönös cseréjét.
Ennek a kapcsolatnak a fő mozgatója és szervezője a horvát önkormányzat vezetése.
2013.július 1-től Horvátország az Európai Unió teljes jogú tagja lett. Dél-Magyarország és Podravina között azonban még erősebb kapcsolatra van szükség annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat a régió igénybe tudja venni. Talán elsődleges az infrastruktúra megerősítése és egy új Dráva híd építése Sellye alatt, amely folyosót nyitna Horvátország és a Tenger felé.

Forrás: Sellye Város Önkormányzata