Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Salamon király az Isztrián

Salamon apósával és a pulai székesegyház

A hagyomány szerint  egy szentéletű remete élt egykor  Pulán, aki vadgyümölcsöket, gyökereket evett, méhészkedett és virágokat szedett. Mindenkihez volt egy jó szava. Csak az egyház tudta, hogy ő egykor király volt, akit a sors megfosztott országától.

Árpádházi Salamon I. András király és Anasztázia orosz hercegnő fia volt.Királyi nevelést kapott. 1063-ban feleségül vette III. Henrik német császár Judit nevű leányát. A bonyodalmak akkor kezdődtek körülötte, amikor apja, András király öccsének, Béla hercegnek tett ígéretét megszegve 1057-ben megkoronáztatta. Béla 1060-ban azonban trónra lépett és Salamonnak menekülnie kellett. Apósánál, a német császárnál keresett menedéket. Béla király korán meghalt és Salamon helyzetbe került: német segítséggel 1063-ban visszatért Magyarországra és Székesfehérváron királlyá koronázták: immár másodszor. Béla király fia, Géza viszont lengyel segítséggel azonnal megtámadta. Salamon Mosonba menekült, majd jó politikusként kiegyezett unokaöccsével: Géza megkapta a hercegi hatalmat és Salamon király maradt. Ez után jött néhány év, amikor békében éltek: közösen harcoltak a besenyők és a bizánciak ellen. 1073-tól Salamon király és Géza herceg végképp egymás ellen fordultak. Géza herceg győzött és Salamon megint apósához menekült. 1074-ben Géza király, 1079-ben már I.( Szent) László király ellen tört be német támogatással, hogy visszafoglalja a trónt. Salamon mindkétszer vereséget szenvedett. László király 1082-ben Visegrádon a Lakótoronyba (Salamon-torony) záratta. Soha nem törődött bele, hogy megfosztották királyi trónjától. A németektől, a besenyőktől, végül már mindenkitől  segítséget kért.

Visegrád- Salamon torony

Noha négyszer is magyar királlyá koronázták, végül mindenki cserben hagyta. Álruhában egy hajón került Pulába. Remeteként élt, de ne egy aggastyánt képzeljünk el. Salamon csak 35 éves volt. Minden reggel látta a napfelkeltét a tengernél és Magyarországról ábrándozott. Ebbe csak bele lehetett halni. A pólaiak sokáig mutogatták sárból tapasztott ágyát, melyen a király aludt, s azt az agyagmécsest, melyet a monda szerint saját kezével készített. A pola-parenzói püspökség ki is állította Salamon királynak állítólag eredeti sírkövét, melynek felirata: „HIC REQUIESCIT ILLVSTRISSIMVS SALAMON REX PANNONIAE”.(Itt nyugszik a legkiválóbb Salamon, Magyarország királya). Az egyház végül boldoggá avatta azt a számkivetettet, akit szentéletű unokatestvérei semmiztek ki.

Forrás: A Magyar Állam főméltóságai, szerk: Markó László 2000