Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Credo

 

Magyarország és Horvátország ezer szállal kötődik egymáshoz. A 800 éves közös történelem során  magyarok és horvátok legtöbbször kéz a kézben, vállvetve harcoltak a függetlenségüket veszélyeztető nagyhatalmak, a törökök és a Habsburgok ellen. A magyar és horvát nemzeti hősök, a Zrínyiek és Frangepánok, mindkét nép érdekeit és értékeit képviselték. 1848-ban a bécsi udvar fortélyos politikája miatt a magyarok és horvátok külön táborba kerültek. Mégsem tudtak soha ellenségként tekinteni egymásra. Kevesen tudják, hogy amikor a magyarok Ozoránál bekerítették a Roth és Filipovic horvát tábornokok által vezetett sereget, Baranya vármegye főispánja és kormánybiztosa, Gróf Batthyány Kázmér szabad elvonulást biztosított a horvátoknak. Ezért a tettéért később az eszéki várban hősként fogadták.
Magyarország elsőként ismerte el az 1992-ben  függetlenné váló Horvát Köztársaságot és azóta a két  ország példaértékű diplomáciai kapcsolatot ápol. 2011. első félévében a magyar uniós soros elnökség egyik prioritása volt Horvátország európai integrációjának támogatása.
A Horvát-Magyar Európai Panoráma célja: Magyarország és Horvátország közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatfejlesztés elősegítése az önkormányzatok működésén keresztül. Hisszük és valljuk, hogy a testvérvárosi, testvérközségi együttműködések „ajtót nyitnak” az élet minden területén- így a gazdasági-turisztikai, környezetvédelmi, oktatási-kulturális, civil és sport területen gyümölcsöző közös munkának.

Tiszteljük és elismerjük a Horvátországban élő magyar nemzeti kisebbség munkáját, küzdelmét az asszimiláció ellen.Fontos feladatunknak tekintjük a kinti magyar honfitársaink életének,rendezvényeinek bemutatását és kapcsolatuk erősítését az anyaországgal.Ennek érdekében támogatjuk kommunikációjukat és projektjeiket.
A Horvát-Magyar Európai Panoráma elkötelezett támogatója a magyar-horvát barátságnak és a két nemzet közötti összefogás filozófiájának.Célunk az igényes kommunikáció, és a hasznos információ megosztása: magyar és horvát nyelven egyaránt.A határokon átnyúló együttműködéseknek nincs határa: korlátlan és végtelen a lehetőségek száma.S a legfontosabb: a horvát és magyar nép még közelebb kerülhet egymáshoz,ha kölcsönösen megismeri egymás történelmét, kultúráját, hitét és gondolkodását.


Drávaszabolcs, 2011. december 9.

A Horvát-Magyar Európai Panoráma alapítói